تقلبات در عسل – بخش 2

تقلبات در عسل – بخش 2

2- مواد خارجی در عسل

وجود هرگونه ماده اي غير از عسل، مانند موم در عسل صاف شده، قطعات بدن حشرات،قطعات گياهي

در عسل مي باشد.

1-2 عوامل ناپذيرفتني

مواد خارجي مانند: ذرات گياهي به ا ستثناء گرده،تمام يا قسمتي از بدن حشرات و هر گونه ماده

خارجي ديگر از عوامل ناپذيرفتني هستند.

2-2 مواد افزودني

افزودن هرنوع مواد خوراكي وافزودني به عسل ممنوع مي باشد.بطور مثال اضافه كردن شكر،اسانس،اسيد

خوراكي وغيره تقلب محسوب مي شود.

 3-  ويژگي هاي فيزيكي

1-3 حالت فيزيكي عسل طبيعي

عسل در شرايط محيطي متفاوت ،از سيال و روان ،تا غليظ وچسبناك،ويا قسمتي تا كلاًٌ متبلور مي تواند متغير باشد.

2-3 رنگ

برحسب نوع گياه مورد استفاده زنبور، رنگ عسل از زرد كاهي تا قرمز تيره متغير است.

3-3 عطر وبو

عطر وبوي عسل متناسب با گل وگياهي است كه زنبور از آن استفاده كرده است.

4-3 مزه

عسل بايد داراي مزه شيرين مخصوص بخود وعاري از مزه سوختگي ،تخمير و ترشيدگي وبطوركلي هرگونهمزه نا مطبوع باشد.

5-3 كف

درسطح عسل نبايد هيچگونه كفي موجود باشد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری می باشد.

سیم بکسل