[vc_row css=”.vc_custom_1540013356114{margin-top: 45px !important;}”][vc_column css_animation=”fadeInUpBig” width=”2/3″ css=”.vc_custom_1539845647771{background-color: #f4f4f4 !important;}”][vc_column_text css_animation=”none” css=”.vc_custom_1543408416585{padding-top: 20px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 15px !important;}”]گواهينامه تأييد صلاحيت آزمايشگاه‌ها بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025:2005 از NACI ایران

گواهينامه تأييد صلاحيت نهاد بازرسی بر اساس استاندارد ISO/IEC 17020:2012 از NACI ایران[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”2787″ img_size=”medium” alignment=”center” css_animation=”bounceInRight”][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1540012387438{margin-top: 45px !important;}”][vc_column css_animation=”none” width=”1/3″][vc_single_image image=”2763″ img_size=”medium” alignment=”center” css_animation=”bounceInLeft” css=”.vc_custom_1540014758991{padding-top: 80px !important;}”][/vc_column][vc_column css_animation=”fadeInUpBig” width=”2/3″ css=”.vc_custom_1540012610370{background-color: #f4f4f4 !important;}”][vc_column_text css_animation=”none” css=”.vc_custom_1544356055710{padding-top: 5px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 5px !important;}”]پروانه بازرسی و نمونه‌برداری از کالاهای داخلی از سازمان ملی استاندارد ایران

پروانه عام بازرسی كالاهای صادراتی و وارداتی از سازمان ملی استاندارد ایران

گواهينامه تأييد صلاحيت آزمايشگاه همكار ميكروبيولوژی و مواد غذايی از سازمان ملی استاندارد ايران

گواهينامه تأييد صلاحيت آزمايشگاه همكار شيمی از سازمان ملی استاندارد ايران

گواهينامه تأييد صلاحيت آزمايشگاه همكار متالورژی از سازمان ملی استاندارد ایران

تأييديه آموزشی از اداره كل آموزش و ترويج سازمان ملی استاندارد ايران[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1540013356114{margin-top: 45px !important;}”][vc_column css_animation=”fadeInUpBig” width=”2/3″ css=”.vc_custom_1539845647771{background-color: #f4f4f4 !important;}”][vc_column_text css_animation=”none” css=”.vc_custom_1544446884941{padding-top: 60px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 60px !important;}”]گواهينامه عضويت درانجمن بازرگانی غلات و حبوبات (GAFTA)[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”2773″ img_size=”medium” alignment=”center” css_animation=”bounceInRight”][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1540012387438{margin-top: 45px !important;}”][vc_column css_animation=”none” width=”1/3″][vc_single_image image=”2776″ img_size=”medium” alignment=”center” css_animation=”bounceInLeft” css=”.vc_custom_1540015022158{padding-top: 20px !important;}”][/vc_column][vc_column css_animation=”fadeInUpBig” width=”2/3″ css=”.vc_custom_1540012610370{background-color: #f4f4f4 !important;}”][vc_column_text css_animation=”none” css=”.vc_custom_1544447004839{padding-top: 15px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 10px !important;}”]گواهينامه عضويت در انجمن بين‌المللی دانه‌های روغنی (FOSFA)[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1540013356114{margin-top: 45px !important;}”][vc_column css_animation=”fadeInUpBig” width=”2/3″ css=”.vc_custom_1539845647771{background-color: #f4f4f4 !important;}”][vc_column_text css_animation=”none” css=”.vc_custom_1545461176885{padding-top: 60px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 60px !important;}”]گواهينامه سيستم مديريت كيفيت ISO 9001 از DNV هلند[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”4458″ img_size=”medium” alignment=”center” css_animation=”bounceInRight”][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1540012387438{margin-top: 45px !important;}”][vc_column css_animation=”none” width=”1/3″][vc_single_image image=”4460″ img_size=”medium” alignment=”center” css_animation=”bounceInLeft” css=”.vc_custom_1545461548979{padding-top: 20px !important;}”][/vc_column][vc_column css_animation=”fadeInUpBig” width=”2/3″ css=”.vc_custom_1540012610370{background-color: #f4f4f4 !important;}”][vc_column_text css_animation=”none” css=”.vc_custom_1545461632954{padding-top: 15px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 10px !important;}”]گواهينامه سيستم مديريت كيفيت ISO 9001 از ACM انگلستان[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1540013356114{margin-top: 45px !important;}”][vc_column css_animation=”fadeInUpBig” width=”2/3″ css=”.vc_custom_1539845647771{background-color: #f4f4f4 !important;}”][vc_column_text css_animation=”none” css=”.vc_custom_1544522098491{padding-top: 60px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 60px !important;}”]گواهينامه سيستم مديريت كيفيت ISO 9001 از JAS-ANZ استراليا[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”2767″ img_size=”medium” alignment=”center” css_animation=”bounceInRight”][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1540012387438{margin-top: 45px !important;}”][vc_column css_animation=”none” width=”1/3″][vc_single_image image=”2782″ img_size=”medium” alignment=”center” css_animation=”bounceInLeft”][/vc_column][vc_column css_animation=”fadeInUpBig” width=”2/3″ css=”.vc_custom_1540012610370{background-color: #f4f4f4 !important;}”][vc_column_text css_animation=”none” css=”.vc_custom_1544523999769{padding-top: 80px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 80px !important;}”]گواهینامه تأیید صلاحیت به عنوان آزمایشگاه همکار معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت

تأییدیه معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت در انجام ممیزی GMP[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1540015086063{margin-top: 60px !important;}”][vc_column css_animation=”fadeInUpBig” width=”2/3″ css=”.vc_custom_1539845647771{background-color: #f4f4f4 !important;}”][vc_column_text css_animation=”none” css=”.vc_custom_1544528246223{padding-top: 5px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 5px !important;}”]گواهینامه تأييد صلاحيت آزمايشگاه‌ها بر اساس استاندارد 17025:2005 ISO/IEC از DAKKS آلمان

گواهینامه (.Mechanical Testing (Tensile, Hardness, Etc از DAKKS آلمان

گواهینامه Metal Microstructural Characterization از DAKKS آلمان[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”2755″ img_size=”full” alignment=”center” css_animation=”bounceInRight” css=”.vc_custom_1540015061913{padding-top: 50px !important;}”][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1540015086063{margin-top: 60px !important;}”][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”4121″ img_size=”full” alignment=”center” css_animation=”bounceInLeft” css=”.vc_custom_1544527364314{padding-top: 50px !important;}”][/vc_column][vc_column css_animation=”fadeInUpBig” width=”2/3″ css=”.vc_custom_1539845647771{background-color: #f4f4f4 !important;}”][vc_column_text css_animation=”none” css=”.vc_custom_1544528643083{padding-top: 80px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 80px !important;}”]عضویت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1540013356114{margin-top: 45px !important;}”][vc_column css_animation=”fadeInUpBig” width=”2/3″ css=”.vc_custom_1539845647771{background-color: #f4f4f4 !important;}”][vc_column_text css_animation=”none” css=”.vc_custom_1545050965181{padding-top: 60px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 60px !important;}”]مجوز بازرسی محمولات و فراورده‌های نفتی از وزارت نفت[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”4292″ img_size=”medium” alignment=”center” css_animation=”bounceInRight”][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1540015086063{margin-top: 60px !important;}”][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”4296″ img_size=”full” alignment=”center” css_animation=”bounceInLeft” css=”.vc_custom_1545053338575{padding-top: 50px !important;}”][/vc_column][vc_column css_animation=”fadeInUpBig” width=”2/3″ css=”.vc_custom_1539845647771{background-color: #f4f4f4 !important;}”][vc_column_text css_animation=”none” css=”.vc_custom_1545053362787{padding-top: 80px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 80px !important;}”]گواهینامه عضویت در انجمن مهندسین متالورژی و مواد[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1540013356114{margin-top: 45px !important;}”][vc_column css_animation=”fadeInUpBig” width=”2/3″ css=”.vc_custom_1539845647771{background-color: #f4f4f4 !important;}”][vc_column_text css_animation=”none” css=”.vc_custom_1544522395598{padding-top: 40px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 40px !important;}”]گواهینامه تأييد صلاحيت آزمايشگاه همكار سازمان محيط زيست[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”2784″ img_size=”medium” alignment=”center” css_animation=”bounceInRight” css=”.vc_custom_1544527395890{padding-top: 10px !important;}”][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1540015086063{margin-top: 60px !important;}”][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”4445″ img_size=”full” alignment=”center” css_animation=”bounceInLeft” css=”.vc_custom_1545458208343{padding-top: 50px !important;}”][/vc_column][vc_column css_animation=”fadeInUpBig” width=”2/3″ css=”.vc_custom_1539845647771{background-color: #f4f4f4 !important;}”][vc_column_text css_animation=”none” css=”.vc_custom_1545458786109{padding-top: 80px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 80px !important;}”]پروانه و مجوز آموزش از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای ایران[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row disable_element=”yes”][vc_column][vc_column_text] مجوز بازرسی محمولات و فرآورده های نفتی از وزارت نفت
عضو انجمن مهندسين متالورژي
گواهینامه Metal Microstructural Characterization از DAKKS آلمان
گواهینامه Mechanical Testing (Tensile, Hardness, Etc.) از DAKKS آلمان
گواهي نامه سيستم مديريت كيفيت ISO 9001 : 2008 ازJAS-ANZ استراليا
گواهینامه تأييد صلاحيت آزمايشگاه‌ها بر اساس استاندارد 17025:2005 ISO/IEC از DAKKS آلمان
گواهي تأييد صلاحيت آزمايشگاه همكار شيمي از سازمان ملي استاندارد ايران
گواهي تأييد صلاحيت آزمايشگاه همكارمتالورژي از سازمان ملي استاندارد
گواهی تایید صلاحیت آزمایشگاه برق و الکترونیک از سازمان ملی استاندارد ایران
گواهي تأييد صلاحيت آزمايشگاه همكار ميكروبيولوژي و مواد غذايي از سازمان ملي استاندارد ايران
گواهینامه عضویت در انجمن آزمایشگاه‌های همکار آزمون و کالیبراسیون
گواهي نامه عضويت درانجمن بازرگاني غلات و حبوبات (GAFTA)
گواهي نامه تأييد صلاحيت آزمايشگاه‌ها بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025:2005 از NACI ایران
گواهي نامه تأييد صلاحيت نهاد بازرسی بر اساس استاندارد ISO/IEC 17020:2012 از NACI ایران
پروانه عام بازرسي كالاهاي صادراتي و وارداتي از سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ایران
گواهی تایید صلاحیت به عنوان آزمایشگاه همکار معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت
پروانه بازرسی و نمونه‌برداری از کالاهای داخلی از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
گواهي نامه عضويت در انجمن بين المللي دانه‌هاي روغني (FOSFA)
پروانه و مجوز آموزش فنی و حرفه ای ایران
گواهي تأييد صلاحيت آزمايشگاه همكار سازمان محيط زيست
تأييديه آموزشي از اداره كل آموزش و ترويج سازمان ملي استاندارد ايران[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری می باشد.

سیم بکسل