تقلبات در عسل – بخش 1

تقلبات در عسل – بخش 1

تمام خواص ذكر شده براي عسل كه در آيات قرآني و احاديث اسلامي و كتب طب سنتي ، عمدتا”مربوط به تركيبات غير قندي موجود در عسل مي باشد. اين تركيبات شامل گرده هاي گل ، اسيدهاي آمينه ، اسيدهاي آلي ، املاح معدني ، انواع آنزيم ها مثل آميلاز ، كاتالاز ، پراكسيداز و تركيبات ضد باكتريايي طبيعي مي باشد. اگر اين تركيبات از عسل حذف شود ،‌آنچه كه باقي مي ماند قندهاي ساده مونو و دي ساكاريدي است كه جز توليد مقادير زيادي انرژي براي بدن و انباشته شدن آن به صورت چربي ، فايده ديگري نخواهد داشت.

متاسفانه امروزه با سودجويي برخي از توليدكنندگان عسل و در سايه ي بي توجهي برخي از مسئولين در اين حوزه ، شاهد توليد و عرضه بسياري از عسل ها با برندهاي مختلف در سطح بازار هستيم.

1-1 عسل ماده طبيعي شيريني است، كه زنبور عسل آن را از شهد گلها ، شكوفه ها، تراوش بخش زنده گياهان ،ترشحات حشرات مكنده روي قسمت هاي زنده گياهان، جمع آوري، عمل آوري و در كندو ذخيره مي سازد.

يادآوريعمل آوري شامل اضافه كردن آنزيم هاي مختلف وتبخير رطوبت اضافي ورساندن  آن به وسيله زنبور عسل است.

2-1 عسل شكوفه  يا شهد

زنبور عسل اين نوع عسل را بطور عمده از شهد گلها جمع آوري وعمل آوري مي كند

3-1 عسلک

زنبور عسل اين نوع عسل را ، از ترشحات حشرات مكنده در روي قسمت هاي زنده گياهان ويا تراوش بخش زنده گياهان جمع آوري وپس از فرآوري دركندو ذخيره مي كند

 4-1 عسل موم عسل شان

اين عسل ممكن كه در خانه هاي مومي قرارگرفته وبطور كلي دست نخورده باشد. این عسل ممکن است بصورت شان كامل و يا در قطعات كوچكتر عرضه شود.

5-1-عسل بدون موم

عسلي است، كه به روش هاي زير موم گيري شده است :

عسل استخراج شده

عسلي است كه پس از پولك برداري  از شان هاي بدون نوزاد  به روش گريز از مركزیا سانتريفوژ استخراج

مي شود.

عسل فشرده شده

عسلي است كه با پرس كردن شان هاي بدون نوزاد برروي صفحه توري جدا مي شود.

عسل تخليه شده

عسلي است كه از خالي كردن شانهاي بدون پولك و نوزاد به دست مي آيد.

عسل كرم

عسلي است كه دركارخانه بسته بندي كننده، تحت فرآيند كنترل شده كريستاليزاسيون ، به شكل بلورهاي

نرم ويكنواخت خامه اي درآمده و بسته بندي مي شود.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری می باشد.

سیم بکسل