26 روز مانده تا انتخابات اتاق بازرگانی تهران

به گزارش اقتصادآنلاین، اگرچه برخی از کاندیداها اظهار می‌کنند که این دوره با دوره‌های قبل هیچ تفاوتی ندارد و تا زمان انتخابات زمان زیادی باقی مانده و تقریبا در روزهای آخر شور انتخابات بیشتر خواهد شد.

همچنین زمان آغاز تبلیغات کاندیداها، یکم تا دهم اسفند ماه مقرر شده و قبل از این تاریخ و نیز ۲۴ساعت قبل از شروع انتخابات (۹۷.۱۲.۱۱) تبلیغات کاندیدا ممنوع است و هرگونه تبلیغی منجر به رد صلاحیت آن‌ها خواهد شد.