Menuمقالاتایمنی کار با مواد شیمیایی – بخش1

امروزه با پیشرفت و توسعه صنعتی کشور و استفاده روزافزون از تکنولوژی جهت فرآوری، تولید و مصرف مواد شیمیایی در بخش­های مختلف، تماس با مواد شیمیایی به شکل­های مختلف رو به افزایش است. حوادث ناشی از کار با مواد شیمیایی تنها به عنوان بخشی از اثرات کار با مواد شیمیایی، رتبه سوم رده­بندی حوادث ناشی […]

بیشتر

ایمنی کار با مواد شیمیایی – بخش2

برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیاییMSDS (Material Safety Data Sheet) تمام سازندگان، بازرگانان عمده فروش و توزیع کنندگان مواد شیمیایی بایستی برگ اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی را برای موادی که تولید می کنند یا می فروشند، تهیه کنند. هم چنین کارفرمایان بایستی یک کپی از MSDS مواد شیمیایی خطرناک تهیه و در مکانی که با این […]

بیشتر

ایمنی کار با مواد شیمیایی – بخش 3

برچسب ماده شیمیایی MSDS  تا حدود زیادی با برچسب ایمنی روی بسته بندی ماده شیمیایی متفاوت است. یک برچسب ایمنی ممکن است مواردی کلی را در مورد خطرات بالقوه یک محصول یا ماده شیمیایی خاص بیان کند در حالی که MSDS اطلاعات جامع تر و کامل تری را عنوان می کند. در حقیقت MSDS می […]

بیشتر

بررسی ارزش غذایی کفیر – بخش 1

 کفیر نوشیدنی حاصل از فعالیت باکتری های لاکتیکی، مخمرها و باکتری های استیکی بر شیر است که محصولی پیچیده­ی تخمیری با خواص سلامت بخش تولید می­کند (1). در ابتدا تولید کفیر به صورت اتفاقی بوده و به منظور افزایش ماندگاری شیر از آن استفاده شده است (2). اما امروزه با کشف خواص سلامتی بخش کفیر […]

بیشتر

بررسی ارزش غذایی کفیر – بخش 2

کفیر نوشیدنی حاصل از فعالیت باکتری های لاکتیکی، مخمرها و باکتری های استیکی بر شیر است که محصولی پیچیده­ی تخمیری با خواص سلامت بخش تولید می­کند (1). در ابتدا تولید کفیر به صورت اتفاقی بوده و به منظور افزایش ماندگاری شیر از آن استفاده شده است (2). اما امروزه با کشف خواص سلامتی بخش کفیر […]

بیشتربالای صفحه