شاخص بورس از ابتدای امسال بازدهی 23 درصدی داشت

به گزارش روز جمعه ایرنا به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، از ابتدای امسال تاکنون تعداد 109 میلیارد و 854 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 274 هزار و 308 میلیارد ریال در هفت میلیون و 87 هزار و 24 دفعه مورد معامله قرار گرفته است.
همچنین بررسی معاملات بازار سهام به تفکیک بازار نشان می‌دهد در این مدت 76 میلیارد و 861 میلیون سهم به ارزش 161 هزار و 422 میلیارد ریال در سه میلیون و 718 هزار و 613 نوبت در بازار اول؛ 31 میلیارد و 774 میلیون سهم به ارزش 98 هزار و 321 میلیارد ریال در سه میلیون و 312 هزار و 992 نوبت در بازار دوم؛ یک میلیون برگه به ارزش 996 میلیارد ریال در 2 هزار و 376 نوبت در بازار بدهی، 40 هزار قرارداد به ارزش 109 میلیارد ریال در چهار هزار و 196 نوبت در بازار مشتقه و یک میلیارد و 217 میلیون واحد از صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش 13 هزار و 460 میلیارد ریال در 48 هزار و 847 نوبت مورد معامله قرار گرفته است.
همچنین، شاخص کل نیز که معاملات امسال بورس را از عدد 178 هزار و 659 واحد آغاز کرده است، تاکنون با 41 هزار و 450 واحد افزایش معادل 23.2 درصد رشد را به ثبت رسانده و به 220 هزار و 109و احد رسید.
در همین حال، شاخص بازار اول نیز در این مدت با 31 هزار و 473و احد رشد و شاخص بازار دوم با 78 هزار و 93و احد افزایش روبرو شده‌اند.