سانحه سقوط هواپیما در منطقه صفا دشت

شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری سانحه دردناک سقوط هواپیما در منطقه صفادشت کرج را به تمامی خانواده های داغدار و ملت شریف ایران تسلیت می‌گوید.