دارویی و شیمیایی


دارویی و شیمیایی

خدمات قابل ارائه توسط شرکت بین‌المللی بازرسی کالای تجاری IGI در حوزه‌های مزبور، به شرح زیر است:

تجهیزات صنعت داروسازی

تجهیزات پزشکی

مواد اولیه دارو

کودهای شیمیایی