شعب و دفاتر


گمرک شهریار

 دفتر گمرک تهران

آدرس: آزادگان، فتح شرقی

شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری IGI

 دفتر مرکزی

آدرس: تهران، خیابان استاد مطهری

بندر امام

 دفتر بندرامام

 آدرس: خوزستان، سربندر، ۲۵۰ دستگاه

گمرک زنجان

 دفتر زنجان

آدرس: زنجان، کیلومتر 5 جاده زنجان-قزوین

بندر عباس

 دفتر بندرعباس

آدرس: بندرعباس، بلوارجمهوري اسلامی

هلند

 دفتر هلند

آدرس: هلند، Bemmel

 دفتر چین

آدرس: چین، شانگهای

 دفتر هند

آدرس: هند، کلکته

باکو

 دفتر آذربایجان

آدرس: آذربایجان، باکو

 دفتر ترکیه

آدرس: ترکیه، استانبول