شعب و دفاتر


 دفتر بندرامام

 آدرس: خوزستان،

سربندر، ۲۵۰ دستگاه

گمرک شهریار

 دفتر گمرک تهران

آدرس: آزادگان، فتح شرقی

بندر عباس

 دفتر بندرعباس

آدرس: بندرعباس، بلوارجمهوري اسلامی

شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری IGI

 دفتر مرکزی

آدرس: تهران، خیابان استاد مطهری

هلند

  Netherlands

Address: Bemmel, Netherlands

  China

Address: Shanghai, China

  India

Address: Kolkata, India

باکو

  Azerbaijan

Address: Baku, Azerbaijan

  Turkey

Address: Istanbul, Turkey