تأمین 20 درصداز نیاز روغن خام در داخل کشور/تولید دانه روغنی به 600 هزار تن می‌رسد

علیرضا مهاجر در گفت و گو با اقتصاد آنلاین بیان اینکه 230 هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور به زیر کشت دانه روغنی کلزا رفته است، اظهار کرد: انتظار می رود تولید دانه روغنی کلزا در سال 98 به 420 تا 450 هزار تن برسد.

وی ادامه داد: برای کشت  150 هزار هکتار از سایر دانه های روغنی از جمله دانه سویا، آفتابگردان و گلرنگ نیز برنامه ریزی انجام گرفته است.

مهاجر میزان تولید دانه های روغنی سویا، آفتابگردان و گلرنگ برای سال 98 را 200 هزارتن عنوان کرد.

وی افزود: امیدواریم در سال زراعی جاری میزان تولید دانه های روغنی در کمترین حجم به 620 هزار تن و در بهترین حالت به 650 هزارتن برسد.

مهاجر میزان روغن خام استحصالی از دانه های روغنی را حدود 250 هزار تن عنوان پیش بینی کرد.

وی در پایان گفت این میزان روغن خام استحصالی 20 درصد از نیاز کشور را تامین خواهد کرد.

به گزارش اقتصاد آنلاین؛ در سال زراعی 97-96 ، 340 هزار تن دانه روغنی کلزا در کشور تولید شد که از زمان شروع طرح توسعه کشت دانه های روغنی در سال 94 ، 7 برابر شده است.