بازرسی محمولات برنج وارداتی توسط بازرسین IGI

پروژه بازرسی محمولات برنج خریداری شده توسط شرکت مادر تخصص بازرگانی دولتی ایران توسط بازرسان مجرب این شرکت به طور هم‌زمان در مبادی مختلف در حال انجام است.

به گزارش روابط عمومی شرکت IGI انجام کلیه مراحل این پروژه توسط بازرسین موظف شرکت از سال 1396 تاکنون در حال انجام است و طی این مراحل محمولات از نظرکمی و کیفی مورد بررسی و آزمایش قرار می‌گیرند.

شایان ذکر است در مرحله بازرسی کیفی بعد از نمونه گیری از محموله ارائه شده نمونه به آزمایشگاه داخلی شرکت ارسال و جهت بررسی مجدد به آزمایشگاه های اروپا ارسال می‌گردد

کلیه بازرسین فعال در این پروژه از حاذق ترین و با تجربه ترین افراد در زمینه بازرسی خصوصا بازرسی برنج هستند، که ضمن دارا بودن تخصص لازم، اصول حرفه ای کار و قوائد سازمان استاندارد را سرلوحه کار خود قرار داده اند.

فرآیند بازرسی محمولات برنج وارداتی ضمن اینکه تاکنون رضایت کامل کارفرما را داشته برگ زرین دیگری در عرصه استاندارد و استاندارد سازی برای شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری می‌باشد.