Menu

بازدید مدیران شرکت سرآمد صنایع بهشهر از توانمندی‌های شرکت IGI

حسب دعوت قبلی  از اعضای محترم هیأت مدیره شرکت سرآمد صنایع بهشهر (زیر مجموعه هلدینگ شرکت سرمایه‌گذاری  گروه توسعه ملی)، جلسه مشترک با حضور ایشان، اعضای محترم هیأت مدیره، مدیران و کارشناسان شرکت IGI تشکیل و مدیران شرکت سرآمد صنایع بهشهر با امکانات، ظرفیت‌ها و سوابق حرفه‌ای و عملیاتی و همچنین آزمایشگاه‌های مختلف آکرودیته شرکت IGI آشنا شدند.

بازدیدکنندگان ضمن ابراز خرسندی و اطمینان از توانمندی‌های شرکت IGI اعلام آمادگی برای شروع همکاری نمودند و مقرر شد خدمات شرکت IGI شامل شناسایی بازار، گزارشات تحلیلی و مشاوره‌ای، خدمات فنی و مهندسی، مقالات علمی و پژوهشی، خدمات آزمایشگاهی و در نهایت خدمات بازرسی در اختیار شرکت سرآمد صنایع بهشهر قرار گیرد.

بالای صفحه