بازدید جناب آقای دکتر رضوانی فر ، مدیر عامل محترم شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) از شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری

مدیر عامل محترم شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) روز دوشنبه مورخ 29/07/1398 از شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری بازدید نمودند.

در این بازدید که با حضور جناب آقای مهندس ترابی مدیر عامل شرکت و مدیران میانی شرکت صورت گرفت هر یک از مدیران حوزه فعالیت خود را تشریح نمودند.

دکتر رضوانی فر در این بازدید ضمن اعلام رضایت از فضای کسب و کار شرکت، بر حفظ چابکی، نشاط، شادابی و تلاش مجدانه و ارتباط سازنده با مشتریان و هم افزایی با شرکت‌های تحت پوشش شستا به منظور افزایش بازدهی و سودآوری  شرکت تاکید نمودند.