انعقاد قررداد بازرسی گندم وارداتی

قرارداد بازرسی گندم وارداتی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی  ایران  توسط شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری منعقد شد

به گزارش روابط عمومی شرکت IGI، پس از 6 سال ممنوعیت واردات گندم و حسب مذاکرات صورت گرفته بین شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری و در راستای تفاهمات فی مابین دو مجموعه، چهار فقره قرار داد بازرسی گندم به حجم کلی 1،160،000 تن به شرکت IGI واگذار شد و با توجه به گستردگی حجم کار انتظار می‌رود که این مقدار حداقل تا 3 میلیون تن افزایش یابد.