Menu

آلاینده‌های مواد غذایی – بخش 4

4- آفت‌کش‌ها

مواد آفت‌کش شامل سه گروه علف‌کش‌ها، قارچ‌کش‌ها و حشره‌کش‌ها هستند. در میان گروه اخیر، هیدروکربن‌های کلردار دارای اهمیت خاصی می‌باشند. زیرا بسیار پایدار بوده و در چربی حل می‌گردند. از این‌رو این مواد در بافت‌های چربی و شیر ظاهر می‌شوند. آلودگی مواد غذایی به این نوع سموم رو به کاهش است زیرا به‌جای آن‌ها، حشره‌کش‌های فسفردار بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند. علف‌کش‌ها از طریق نابود کردن علف‌های هرز، به رشد گیاه مورد نظر کمک می‌کنند. در این گروه از سموم، کلرات، سولفات مس، کلسیم سیانامید، و مشتقات اسیدهای چرب کلردار قرار دارد. با توجه به اینکه برای افزایش محصولات کشاورزی از آفت‌کش ها استفاده می‌شود، میزان باقیمانده این مواد در محصولات کشاوری مانند برنج، گندم، صیفی‌جات و میوه‌ها وجود دارد.

بالای صفحه