مقالات

آلاینده‌های مواد غذایی – بخش 3

آلاینده‌های مواد غذایی – بخش 3

3- سموم قارچی در ادامه مقالات آلاینده‌های حائز اهمیت مواد غذایی، به بررسی سموم قارچی به عنوان سومین دسته پرداخته ...

آلاینده‌های مواد غذایی – بخش 2

آلاینده‌های مواد غذایی – بخش 2

2- فلزات سنگین دومین دسته از آلاینده‌های حائز اهمیت مواد غذایی، فلزات سنگین هستند. با رشد روز افزون شهرنشینی و ...

آلاینده‌های مواد غذایی – بخش 1

آلاینده‌های مواد غذایی – بخش 1

آلاینده‌های مواد غذایی بر اساس اصول حاکم بر سیستم‌های ایمنی مواد غذایی، خطرات در مواد غذایی به سه دسته خطرات ...


پیشگام در کنترل کیفیت


قریب به سه دهه تجربه در بازرسی

3021
نمونه‌های آنالیز شده در سال جاری
32
حوزه‌های بازرسی
174
کشورهای تحت پوشش
186
تعداد بازرسان بین‌المللی